Popis sezení s dívkou trpící anorexií /1/

10. listopadu 2006 v 14:50 | www.sktlib.cz |  Pomoc
Rodina 13-leté Jany přišla s žádostí o rodinnou terapii na doporučení pedopsychiatra s diagnosou mentální anorexie. Rodičům se zdálo, že mají nejhorší za sebou, úbytek váhy z 59 kg na 48 kg se zastavil, Jana přibrala (v době přijetí 54 kg/162 cm) a s jistou opatrností byla podle rodičů ochotná normálně jíst. Ale znepokojení všech zúčastněných trvalo a psychiatr uvažoval o hospitalizaci. Obával se známek počínající bulimie a pak u Jany propukla školní fobie. Bez významné, hluboké změny v systému rodiny hrozila chronifikace.

Před sedmi lety jsem pracovala s jinou rodinou, kde se mi podobná proměna symptomu za symptomem odehrávala přímo před očima. Rodina se tehdy vzdala během několika setkání jídla jako ohniska dění, ale konstelace vazeb mezi členy rodiny zůstávala zhoubně skrytá, neuvědomovaná a neproměněná. Problémy s jídlem se transponovaly do problému se školou. Tyté interakční sekvence, tatáž úzkost, jen na jiné téma. Vnímala jsem, jak povrchní změna se stala, a že je potřeba pracovat dál, hlouběji.
Vzpomínka na tuhle zkušenost jistě ovlivnila moje první dojmy při setkání s rodinou Jany.

1. sezení
Otec s dcerou bez matky. To je v praxi dětské ambulance nezvyklé, otce získat pro spolupráci bývá nesnadné. Janin přišel sám. Žensky vláčné pohyby. Jana na svůj věk velká, tělesně vyspělá, ve tváři podivně strnulý, voskový výraz dítěte. Seděli dlouho v prázdné čekárně ani zaklepali - to se taky nestává. Velmi způsobní. Přinesli kytku a první slova díků, že jsem se jich ujala, budila dojem, že přede mnou ohýbají záda. Úvodní věty otce o Janě mě udivily. Jak silně žensky může působit mu !

Zatím se neptám, jak se to stalo, že přišli právě oni dva bez matky. Rozhodně to však zaznamenávám. Provizorním důvodem se stane omluva, že matka musela zůstat doma s 6-ti měsíčním mladším sourozencem Jany. Krátce popisují vznik a vývoj obtíží mentální anorexie.
Jana vždycky hodně jedla, podle otce prý zaháněla úzkosti a strachy jídlem, připadala si tlustá a děti se jí posmívaly. O prázdninách před 5. třídou si řekla, že s tím skoncuje a rodiče ji zprvu podporovali: "Vidíš, že to jde!" Pak však nejedla a nejedla, "a ta mentální anorexie, trvala asi rok, než se z toho dostala", říká otec. Chodili na psychiatrii a doma vedli otec s dcerou dlouhé noční rozhovory o jídle, kdy ji otec přímo prosil, aby trochu jedla a ona si vařila různé lektvary a čokolády. Nezvracela. "Nemohla pozřít sousto, zhubla skoro o 20 kg!", sděluje otec a cítím z něj dosud živou úzkost o dceru. Matka v telefonu uváděla úbytek váhy jen o 11 kg, všimnu si.

Vypadají oba jako u zkoušky. Co nejlépe odpovídají na otázky, kdy se neptám, zdvořile mlčí a čekají. Na dotaz, jestli je něco důležitého, co by mi chtěli sdělit, než se pustíme do testového vyšetření Jany, rozhovoří se otec o neobyčejné citlivosti a úzkostnosti dcery. Vrací se do doby, kdy byly Janě 4 roky.
Snad špatně usínala - ani slovo o tom, že to bylo v kontextu velké změny v rodině (o té se dozvím později): Stěhovali se od babičky do vlastního bytu. Tehdy se rodina poprvé obrátila na dětského psychiatra, ten předepsal Minitixen, který matka dítěti stejně nedávala, a "ono se to do půl roku samo upravilo".
Víc než obsah, vnímám způsob projevu otce a poprvé mě napadá, že mluví o své vlastní úzkosti o dítě, ne o úzkosti dítěte.

Testové vyšetření
Zadáno:
1. Kresba rodiny
2. PDW
3. CMAS
4. ADOR
Testy CMAS a ADOR zadávám ve třech verzích:
a) Janě
b) matce, jak si myslí, že vyplní test Jana (dotazník posíláme matce domů)
c) totéž otci

Kresba rodiny
Holčičí jemná nenadaná kresba, formálně bez nápadností, nenese známky organicity. Výraz kresby se nijak nepodobá kresbám konstitučně úzkostných dětí.
Využila celé plochy papíru a linka je sice jemná, ale není nepevná. Ve středu obrázku trůní veliká dětská postýlka, vedle vlevo stojí máma s miminkem, 6-ti měsíčním bráškou v náručí, a kousek od nich, ještě víc vlevo, otec, který ty dva fotografuje. Sebe nakreslila vpravo, samotnou ve svém pokoji. Sedí vzpřímeně a upjatě s učebnicí na klíně, orámovaná otvorem otevřených dveří. Cítí se v rodině osamocená?
Kdy má členy rodiny začarovat, umístí všechny do řady. Zleva usměvavá kočka ("maminka"), jemně tvarovaný žabák ("od malička mu říkám žabáčku") a dál jakoby v zástupu otočeni k rodičům, nejdřív pěkný, silný pes (6-ti měsíční Pavlík a jako poslední usměvavý zajíc ("já"). Přemýšlím o zajíci.

PDW
Intelektové schopnosti celkově v dobrém průměru (IQ = 103), vývoj specifických schopností značně nerovnoměrný. Zatímco názorová složka je v pásmu mírného nadprůměru (IQ = 117), verbální jen na dolní hranici průměru (IQ = 92).
Zjištění je šokující v konfrontaci s tím, že se Jana učí ve škole na samé jedničky. Do konce 5. třídy nedostala na vysvědčení jedinou dvojku.
Nápadná a z hlediska psychoterapeutického významná je další skutečnost. Oba subtesty, které vypovídají o schopnosti dítěte porozumět sociálním situacím a vztahům (subtest "Porozumění" ve verbální části testu a subtest "Řazení obrázků" v názorové části), jsou bez konkurence nejnižší. Standardní skóry "čtyři" a "pět" ve srovnání s vrstevníky hluboce pod průměrem upozorňují, že Jana potřebuje víc než jiní empatii a podporu dospělých při orientaci v sociálních vztazích. Pokusíme se.

CMAS
V testu, který informuje o pravděpodobnosti tendence k úzkostnému prožívání dítěte, dopadla Jana (sten 6) jako docela normální, "l iskor" nesvědčí o neobvyklé míře sebestylizace.
Co se však ukázalo významným? Kdy vyplnili dotazník rodiče za dceru, projevila se jejich vlastní pravděpodobná vysoká úzkost, kterou zřejmě do dcery promítají. U otce (sten 9) ještě vyšší než u matky (sten 8). A co víc, oběma vyšel tak vysoký "l iskor" (10 a 9), že se stává validita testu v jejich podání problematickou.
Jaká podezření při takovém výsledku vyvstávají? Dítě, které potřebuje víc empatie a porozumění než jiné stejně staré děti, má rodiče se zcela chybným odhadem jeho prožitků a řečeno obrazně a příhodně vzhledem k diagnóze: "Krmí" dítě podle vlastního hladu a ne podle přirozených potřeb a "hladu" dítěte. To pak logicky musí často zůstávat "hladové". Cpou ho něčím, co ono samo nepotřebuje, a do znechucení, a v tom, co by osudově, existenciálně potřebovalo, chronicky strádá.
Vídám, jak jsou dívky trpící mentální anorexií zoufalé. Ony by to tak neřekly, ale jakoby říkaly: Myslíš, že jsem sytá, ale já mám hlad. Jak ti to mám dokázat? Předvedu ti to, vyhubnu na kost, to si pak konečně všimneš! Jejich tělo promlouvá symbolicky o tom, nač nelze ukázat prstem. Má to vnitřní neuvědomovanou logiku. Uvědomění obvykle přispívá k uzdravování. Také rozvoj empatie a porozumění v síti rodinných vztah , ale o tom a později.

ADOR
Trojí zadání testu vypovídajícího o atmosféře v rodině očima dospívajícího, potvrzuje hypotézy vyslovované nad dotazníkem CMAS. Téměř nikde se odpovědi na jednoduše kladené otázky neshodují u všech tří členů rodiny a nikde jsou rozdíly extrémní. Tak např. rodiče si myslí (a v tom se shodují, takže tvoří zřejmě jednotný val beznadějného nepochopení Jany), že jsou nadprůměrně direktivní a neposkytují Janě téměř žádnou autonomii. Jana to cítí úplně opačně. Oba rodiče vidí jako krajně nedirektivní a zvlášť vedle otce si může připadat bez pevných pravidel, bez vedení. Poměrně nízký pozitivní zájem u obou rodičů doplněn vysokou hostilitou matky v očích Jany a podivně nízkým a idealizujícím skóre hostility u otce ukazuje chaotický obraz vztahů v rodině, kde se nikdo moc nevcítí do nikoho a nikdo nerozumí nikomu. Tolik testové vyšetření. Dynamicky chápaná diagnóza vystupuje s naléhavou zřetelností.
První setkání s rodinou uzavíráme rozhovorem s otcem bez Jany. Není překvapený rozporem mezi intelektovými předpoklady a prospěchem. S manželkou si dávno myslí, že Janiny jedničky jsou zbytečně vydřené, nechápou, proč se Jana doma tolik učí.
Dovídám se další skutečnost, ke které jsem právě u dívky s mentální anorexií pozorná: Rodina žije v malém bytě 1 + 1. Všímám si, že rodiče spí odděleně. Jediný pokoj je pokládán za Janin. Dříve s ní v jejím pokoji spala matka, od narození bratříčka před šesti měsíci (doba se zhruba shoduje se změnou projevů anorexie v bulimii!) spí v pokoji s Janou otec. A to na přistýlce těsně vedle Janina lůžka, uspořádání nutně připomene manželské postele. Matka spí s kojencem v kuchyni. Mívám dojem, že anorektické chování a prožívání se týká spíše vztahu s matkou, kdežto bulimie spíše vztahu s otcem.
Navrhuji, abychom se příště setkali společně s Janou, otcem i matkou. Matka si zařídí hlídání Pavlíka.

2. sezení
Jana a oba rodiče. S matkou se seznamujeme, vidíme se spolu poprvé. Je otevřená, aktivní, vstřícná. Brzy se dozvím důležitou věc. Druhé dítě si matka velmi přála, je mateřství plná a spokojená. Ne tak otec. Ten mluví o obavách z budoucnosti lidstva a odpovědnosti za plození dětí do takové nejistoty. Uvědomím si, že počátek obtíží Jany spadá přibližně do období pravděpodobného konfliktu mezi rodiči, zda mít či nemít další dítě, vyostřeného neplánovaným otěhotněním. Mu těhotenství odmítal, žena odmítla interrupci. Matka pronese větu: "Kdy bylo Janě nejhůř, byla jsem v porodnici a otec s ni chodil po doktorech." Říkám si, kdy mělo dítě přijít na svět, musel být otec šílený úzkostí, ale nevyslovím to. Je příliš brzy, mohu se mýlit. Sáhnu po neverbální technice, v paměti Janin podstatně lepší výsledek v názorových než ve verbálních subtestech. Mají symbolicky znázornit rodinu z plastelíny, každý ve svém pojetí. Matka: "To jsem nevěděla, že obrázek může tolik ukázat!" Pracuji s obsahem výtvorů a s interakcí nad nimi.

Otec vymodeloval obrázek nejjednodušší: Tři rovnocenné kuličky odlišené jen barevně, spojené pevně do trojúhelníku, uvnitř kterého malá bílá kulička - Pavlík.
Matka má obrázek nejbohatší. Dvě sytě žluté hvězdy jsou děti, červený měsíc a modrý Saturn s prstencem rodiče. Všichni čtyři obkroužení drobnými bílými body, kruh není neprodyšný jako otcův trojúhelník. Vně kruhu mraky, blesky a kapky deště. Rozpoutá se dohadování, kdo je červený měsíc. Matka myslela na otce, Jana v něm uviděla sebe a svůj omyl komentuje: "Hledám u taťky ochranu!" Otec i já jsme viděli v červeném měsíci matku. Panují nejasnosti o tom, kde je vlastně v téhle rodině matka?
Jana udělala čtyři vlasaté hlavičky volně v ploše, žádné spojnice. Matku s Pavlíkem, otce s fotoaparátem a sebe s učebnicí, všichni hledí jedním směrem. Matka interpretuje: "Každý má své." Nabídnu, aby otočili figurky k sobě a Jana vyhoví. Matka vyčte otci, že se od narození Pavla Janě nevěnují. Otec nesouhlasí, věnují se jí a moc, a to je důvod, proč Jana nevyhledává kamarády.

Vyslovím, co několikrát zpozoruji: Jana snadno vyhovuje kdekomu. "Kde jsi ty? Co si myslíš? Co cítíš?", ptám se v konkrétních situacích. Zapůsobí to. Rodiče pustí Janu do popředí. Ta je zpočátku bezradná, nejistá, ke konci si dává záležet a hledá neobratně vlastní myšlenky, pocity, formulace. "Já se neopičím", upozorňuje.
Před koncem sezení mezi námi vládne vřelá atmosféra. Hlavně díky matce, otec zůstává zdrženlivý, vážný, odpovědný, schizoidní. Jana se snadno vyjadřuje a očima hledá oporu u otce.

Vážím Janu, má 54 kg, bojí se tloustnutí, přála by si mít 50 kg. (Minule říkala 47 - 48 kg.) Včera si šla do kuchyně pro bábovku, když se jí nechtělo učit. Matka jí bábovku znechutila a Jana něčím praštila. Oceňuji, že se Jana odreagovala. To uvede matku do zmatku: "Co bychom si počali, kdybych se i já začala odreagovávat?" Usměju se, nejdůležitější věci se říkají na konec. Matka při loučení připomíná, že se nedostali k Janiným ranním rozladám, před školou pláče a nechce do školy. Ukládám na cestu paradox: "Během tohoto měsíce musíš dostat ve škole dvě pětky, dvě čtyřky a čtyři trojky. Jedničky a dvojky mě nezajímají."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1271)
Zobrazit starší komentáře

1201 Michaeljat Michaeljat | E-mail | Web | 6. září 2018 v 11:45 | Reagovat

<a href=http://ttzbc.us/>http://ttzbc.us/</a> ValaUnmarVogMitElilm

1202 Gavinionic Gavinionic | E-mail | Web | 7. září 2018 v 0:44 | Reagovat

<a href=http://shjto.us/>http://shjto.us/</a> ValaUnmarVogMitElilm

1203 henriettauf11 henriettauf11 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 4:51 | Reagovat

Right-minded started fresh protrude:
http://sexy.photos.besttorrents.top

1204 Rickietreaf Rickietreaf | E-mail | Web | 7. září 2018 v 13:55 | Reagovat

<a href=http://svobn.us/>http://svobn.us/</a> ValaUnmarVogMitElilm

1205 Frankcop Frankcop | E-mail | Web | 7. září 2018 v 16:01 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/>http://yiglt.us/</a> ValaUnmarVogMitElilm

1206 Freddiepalay Freddiepalay | E-mail | Web | 9. září 2018 v 5:55 | Reagovat

<a href=http://tlydp.us/>http://tlydp.us/</a> ValaUnmarVogMitElilm

1207 SergioShier SergioShier | E-mail | 9. září 2018 v 12:27 | Reagovat

Награди своего врача! http://spaszhizny.ru/ Лично Вы принимаете решение о награждении и награждаете. По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена. Варианты наград - Звезда лучевая, Звезда лучевая со стразами, индивидуальные грамоты на основе латунированной стали с лазерной гравировкой в фоторамке. Кавалером ордена может стать любой человек, которого спасенный считает своим спасителем: врач, пожарный, летчик, успешно совершивший аварийную посадку и т.д..  Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1208 alicebi69 alicebi69 | E-mail | Web | 9. září 2018 v 17:13 | Reagovat

Right-minded started supplementary conjure up:
http://adrienne.w.telrock.org

1209 Davidswego Davidswego | E-mail | Web | 9. září 2018 v 21:31 | Reagovat

<a href=http://xvxuu.us/>http://xvxuu.us/</a> ValaUnmarVogMitElilm

1210 Merrylinna Merrylinna | E-mail | Web | 9. září 2018 v 23:14 | Reagovat

The Soiree is just Kicking Off! Money discussions boot store School girls fucking in toga soiree Actual guys fucking pornography actresses that are real Ice Fox and Veronique Vega Ass club that is good An appointment in the Nuru rubdown Caulfield is too horny today and two are taken by her Legitimate yo to get some cash Girl shoots facial jizz flow with help of Mom

1211 Scottglype Scottglype | E-mail | Web | 11. září 2018 v 0:45 | Reagovat

<a href=http://nxuhp.us/>http://nxuhp.us/</a> ValaUnmarVogMitElilm

1212 anabat anabat | E-mail | 12. září 2018 v 1:52 | Reagovat

ООО  "СИТИ-СПА"
Отзывы: Телефон: 89266772255 КИДАЛЫ И МОШЕННИКИ
Руководитель  Парамонов Сергей Александрович КИДАЛА

Телефон руководителя: +79266772255 - КИДАЛА И МОШЕННИК
Дата регистрации  01.07.2016
ОГРН  1167746620337
ИНН  7722368861

Адрес (место нахождения)  111020, г. Москва, пер. Юрьевский, д. 11

Директор Сергей Александрович Парамонов МОШЕННИК, обещает многое. Берет деньги, пропадает. Затем говорит, что не вернет и назначает встречу. Приезжает с чеченцами и заставляет отказаться от долга. Не имейте с ним дел.
+79266772255 89266772255 МОШЕННИКИ И КИДАЛЫ

1213 kaybs18 kaybs18 | E-mail | Web | 12. září 2018 v 2:31 | Reagovat

Daily updated sissy blog
   sissy gay men wedding underwear uk looking for woman  
http://sissyabuse.blogporn.in/?profile.madisyn
  large breast augmentation bridal store show me bobbi kristina funeral boys clothes baby breast enhancement pills reviews white plus size dresses brabara kruger feminism live sex fat women

1214 GerardNOk GerardNOk | E-mail | Web | 12. září 2018 v 5:53 | Reagovat
1215 Timothycoego Timothycoego | E-mail | Web | 12. září 2018 v 21:45 | Reagovat

<a href=https://diplom.ua/for-clients>заказать реферат по философии</a> - заказать курсовую цена, заказать эссе по психологии.

1216 SergioShier SergioShier | E-mail | 13. září 2018 v 19:55 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters ( AminoPure) http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

1217 Oscarbep Oscarbep | E-mail | Web | 13. září 2018 v 22:25 | Reagovat

Wyznaczniki dodatkowo zlecenia z matematyki
Przed Tobą pomiary spośród matematyki, jakie puściły zrealizowane indywidualnie gwoli każdorazowej spośród właściwości, tak iżby mógł projektować wypracowania dobrane do Twojego szczebla oświacie. Sumaryczne sprawdziany są należyte z rozstrzygającą opoką planową, zaś ich rozdział na oddzielne rangi egzystuje usprawniony do najchodliwszych skryptów, co powinno strasznie pomóc rozwiązywanie testów. Gdyby nieokreślonego posłania nie władasz urzeczywistnić (albowiem np. nie rozwijał nieokreślonego zadania w osobistej nauczce), teraźniejsze nie poruszaj się – być widać właśnie dzięki obecnemu nauczysz się remedium pionierskiego, co potrafi skąd pojawi się na samej z klasówek respektuj pomiarów na szkole. W epizodu niedużo faktów limit roztropności pomiędzy danymi kastami jest formalnie kolosalnie porównywalny, a nakłaniam Cię do usuwania zarówno niniejszych stanowisk, które są poświęcone dla wartości starszych/młodszych.

Po wypowiedzeniu oddanego miernika wytrwasz zażyły uzysk punktowy też taksę, którą wyciągnie Niniejsi sposób. Przebywa takoż wersja unaocznienia niepodzielnego sprawdzianu, obejrzenia obowiązujących sum, zaś choćby przybliżenia się z rozszerzonym wyjaśnieniem wiadomego zajęcia. Tedy te należałoby skosztować znosić probierze samorządnie, reagując rzeczone eksperymenty jak swoboda weryfikacji innych wpraw. Kto wie, być prawdopodobnie odpowiednio dzięki niniejszemu odbierzesz weselszą reputację na przymiarze nauczycielskim. Zbawiennej nauczki!
<a href=http://plikoland.com/plik/sprawdzian>sprawdzian matematyka</a>
Arkusze do miernika szóstoklasisty 2016 spośród matematyki ostatnie najświeższa edycja włączająca świstki egzaminacyjne spośród ripostami zaś zupełne szczególne relacje dotyczące specyfikacji ostatecznego sprawdzianu.
Praca kreuje się spośród:
obrazu niedawnego egzaminu w odmian koniecznej z roku szkolnego 2014/2015,
15 świstków z matematyki przetartych na układ montaży Walnej Deputacji Egzaminacyjnej,
reakcje do poleceń z esejami, jakie sugerują szlachetny trik rozwiązywania samotnych facetów apostolstw.
Atutem książeczki istnieje skrzydełko spośród umową sum. Pozwoli wyćwiczyć znajomość wystarczającego programowania zagadnień nierozmownych na karcie replik, która wzbudza komplikacja mnogości szóstoklasistów.
Kompozytorami wypracowań są zasłużeni egzaminatorzy, i skończone garnitury są równorzędne ze kanonami Pryncypialnej Rady Egzaminacyjnej szukają sztuce wyraźne w substancji systematycznej a nasuwane na przymiarze szóstoklasisty.

1218 Bettynow Bettynow | E-mail | Web | 13. září 2018 v 22:57 | Reagovat

Welcome to your next beauty destination!
We believe in the beauty of personality. And we want everyone to get their ultimate beauty treat.
Body procedures intended to make your skin perfect, to tone up and detoxify your whole body, to calm down your negative emotions and feel relaxed http://bodycare.artofbeautycenter.ae/

1219 normajx18 normajx18 | E-mail | Web | 16. září 2018 v 12:09 | Reagovat

Indelicate pctures  
erotical nights erotic vampires italian erotic film erotic cards erotic fairies    
http://sexstory.erolove.in/?mckenzie  ;
  erotic body piercing erotic jigsaw puzzle erotic madonna erotic hypnosis orgasm poon videos

1220 MichaelRak MichaelRak | E-mail | Web | 16. září 2018 v 17:45 | Reagovat

<a href=http://www.holtmotorservices.co.uk/css/filter.asp?q=643-Testosterone-Cypionate-Dosage-Ftm-Sustanon-250-Injection-Price-Winstrol-A-Stawy/>Testosterone Cypionate Dosage Ftm</a>
Every time it is attainable, make your home about the amazing area, preferably in between 60 and 70 diplomas. Insects like dust mites, and cockroaches and also fungus like molds prefer warmer oxygen conditions. Droppings from insects, and spores from your mold are major allergy causes. A chillier home might be a healthier house.
  <a href=http://www.flatratedigitizing.com/language/modules.php?k=637>Testosterone Cypionate Dosage Cycle</a>
Research suggests that a good way to are living a lengthier and far healthier life is to produce serious social links. Tend not to less than-quote the restorative worth of providing and obtaining really like. Be sure to make period in your everyday timetable to enjoy and strengthen the really like interactions in your life. When you have stressed partnerships with family members, take the time and effort to mend them. By curing other individuals, you start therapeutic on your own and alleviate tension from your daily life.
  <a href=http://www.eyeconeoptical.com/admin/header.asp?Bid=2696-Dianabol-6-Weken-Kuur-Buy-Anadrol-Cheap-Deca-Durabolin-For-Sale-Canada>Dianabol 6 Weken Kuur</a>
When you find yourself carrying out any outdoor projects, take into consideration paying attention to some songs. Do not use headphones simply because you wish to listen to what is happening.
  <a href=http://www.mullantechnology.com/images/backup.asp?ID=1644-Nandrolone-And-Hair-Loss-Masteron-Sweating-Methenolone-Enanthate-Pct/>Nandrolone And Hair Loss</a>

1221 martaaj4 martaaj4 | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:39 | Reagovat

Novel programme
http://euro.tits.epornstar.xyz/?entry.annie
free online porn chat rooms roleplaying soft porn titan quest porn patch porn dvd discount free farm girl porn

1222 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 19. září 2018 v 6:08 | Reagovat

hair loss in young men what is gastric distress
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without a doctor prescription</a>
are there any treatments or cures drug addiction programs
<a href="http://www.viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without doctor prescription</a>

1223 camillear2 camillear2 | E-mail | Web | 19. září 2018 v 22:01 | Reagovat

Stared fashionable concoct:
http://free.adult.sec.erolove.top

1224 AndrewFeest AndrewFeest | E-mail | Web | 21. září 2018 v 1:49 | Reagovat

http://micro-plastic.com/ 台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所!

1225 JustinCag JustinCag | E-mail | Web | 21. září 2018 v 17:30 | Reagovat

極道光碟屋 http://avgood-store.com/

1226 SergioShier SergioShier | E-mail | 26. září 2018 v 2:02 | Reagovat

Если Вам спасли Жизнь и Вы желаете в Знак Благодарности Заказать Орден для Спасителя ( врач, пожарный и т.д.) обращайтесь http://spaszhizny.ru/ и По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1227 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 26. září 2018 v 7:00 | Reagovat

what are the symptoms of arthritis causes of asthma attack
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without a doctor prescription</a>
is asthma a disorder laser for hair loss
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

1228 Allicebebida Allicebebida | E-mail | Web | 28. září 2018 v 12:49 | Reagovat

Сибирский хаски и аляскинский маламут самые крутые собаки в мире https://youtu.be/dAx0XW0wbSA
А теперь в их северной стае появился щенок https://youtu.be/CvIYFzPCHU4
теперь видео смотреть стало ещё захватывающе ! На этом канале видео про собаки, вернее жизнь в компании с хаски и маламутом, и конечно теперь и щенком Лекси.
Здесь на канале дрессура собаки хаски и маламутов , прогулки и просто крутые ситуации! Обещаю! Кайфнешь!

1229 SergioShier SergioShier | E-mail | 29. září 2018 v 19:26 | Reagovat

Если Вам спасли Жизнь и Вы желаете в Знак Благодарности Заказать Орден для Спасителя ( врач, пожарный и т.д.) обращайтесь http://spaszhizny.ru/ и По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

1230 Allicebebida Allicebebida | E-mail | Web | 30. září 2018 v 14:15 | Reagovat

Сибирский хаски и аляскинский маламут самые любимые собаки в мире https://www.youtube.com/watch?v=DzMNbV8ct_8&t=3s
А теперь в их собачей стае появился щенок
теперь видео смотреть стало ещё захватывающе ! На этом канале видео про собаки, вернее жизнь в компании с хаски и маламутом, и конечно теперь и щенком Лекси.
Здесь на канале дрессировка собаки хаски и маламутов , знакомства и просто крутые ситуации! Обещаю! Кайфнешь!

1231 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 2. října 2018 v 0:08 | Reagovat

hair fall reasons in men food allergy hives
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without doctor prescription</a>
what are the symptoms asthma caffeine allergy
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

1232 joerm18 joerm18 | E-mail | Web | 3. října 2018 v 3:56 | Reagovat
1233 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 5. října 2018 v 6:04 | Reagovat

allergies in dogs hair growth tips
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
asthma in babies what is gastrology problem
<a href="http://www.viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without doctor prescription</a>

1234 loriwy2 loriwy2 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 22:58 | Reagovat

My up to date suss out d evolve:
http://cougar.wants.sexblog.pw

1235 KennethDal KennethDal | E-mail | Web | 8. října 2018 v 2:15 | Reagovat

Добрый день.РекомендуюВсемпосетитьвеб сайтanti-spazm.ru . Здесь Вы найдетелучшие статьи о спазмах сосудов в рунете.  
<a href=https://anti-spazm.ru/category/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d1%8b-%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85/>анальгин при спазмах</a>

1236 marissakp1 marissakp1 | E-mail | Web | 12. října 2018 v 10:43 | Reagovat
1237 canadian pharmacy canadian pharmacy | E-mail | Web | 12. října 2018 v 20:10 | Reagovat

hair treatment allergy and asthma associates
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >online pharmacy</a>
alopecia food allergy children
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online pharmacy</a>

1238 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 14. října 2018 v 14:25 | Reagovat

herbs for hair growth hair transplant side effects
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without doctor prescription</a>
what are signs of arthritis inpatient substance abuse treatment
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

1239 BobcatPookS BobcatPookS | E-mail | Web | 14. října 2018 v 20:39 | Reagovat

http://phistory.info/user/JACVed/

Около 1000 независимых дилеров поддерживают каждую часть оборудования, обслуживая тысячи местных продаж, услуг, запасных частей и специалистов по аренде. Продавцы известны своей преданностью предоставлению отличного обслуживания клиентов для обеспечения долгой и надежной работы оборудования.

Интересное выражение встретил:)
Родные места там, где сердце бьется чаще…

1240 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 15. října 2018 v 23:51 | Reagovat

homeopathic remedies for asthma disease of the intestines
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
drug treatment centers what's a asthma attack
<a href="http://www.viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without a doctor prescription</a>

1241 Payday Loan Online Payday Loan Online | E-mail | Web | 16. října 2018 v 1:17 | Reagovat

poor credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a>

1242 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | 16. října 2018 v 19:32 | Reagovat

options drug treatment women losing hair
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >canadian pharmacies</a>
lower gi bleeding asthma treatment natural
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacy</a>

1243 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 16. října 2018 v 23:11 | Reagovat

arthritic hip pain hair loss concealer
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without doctor prescription</a>
is gi gastrointestinal malignancy
<a href="http://www.viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without a doctor prescription</a>

1244 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 18. října 2018 v 9:22 | Reagovat

types of arthritis digestive disorders diseases
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without doctor prescription</a>
treated by hair shedding treatment
<a href="http://www.viagrawithoutadoctor.org/#">viagra without doctor prescription</a>

1245 JoshuaGrilm JoshuaGrilm | E-mail | Web | 24. října 2018 v 2:09 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

1246 MorrismaF MorrismaF | E-mail | 27. října 2018 v 10:47 | Reagovat

Гражданство Израиля женщинам из СНГ. Брак реальный или Деловой брак. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

1247 amygn60 amygn60 | E-mail | Web | 29. října 2018 v 23:47 | Reagovat

My novel page
http://assjob.tobuy.in/?register.arielle
erotic sms erotic art history erotic authors writing erotic novels erotic news

1248 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 1:21 | Reagovat

arthritis is a form of rheumatism arthritis research
http://onlinedrugstore.us.org online pharmacy
bronchial asthma treatment medication for treatment
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacy</a>

1249 mayhr4 mayhr4 | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 4:15 | Reagovat

Indecorous blog pictures from internet  
http://download.sexblog.pw/?morgan
  erotic audio books erotic confessions erotic face erotic backgrounds virtual erotic

1250 GabrielCiG GabrielCiG | E-mail | Web | 5. listopadu 2018 v 21:20 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

1251 karlhp18 karlhp18 | E-mail | Web | 10. listopadu 2018 v 12:59 | Reagovat

Prepare page moved:
http://julie.go.telrock.net

1252 NancyAdunc NancyAdunc | E-mail | Web | 11. listopadu 2018 v 4:53 | Reagovat

WEBPILOT DIGITAL MARKETING AND WEB DESIGN STUDIO
was founded in 2013 and is based in Dubai, UAE
WebPilot believes that internet marketing is essential to the success of any business and seeks to help companies navigate through what has become an increasingly complex industry.
WebPilot operates under the belief that the customer should expert more from а Digital advertising company than just a bill in the mail. We believe the success of your site hinges on the content on your pages, and it is for this reason that every quote we provide includes building websites through the addition of optimizet content created by WebPilot copywriters. We firmly believe the end goal is a website than can increase sales and contribute to the growth of your company.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620

1253 JamesDague JamesDague | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 9:22 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格     http://blog.unethost.com/

1254 MarlinHeize MarlinHeize | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 20:13 | Reagovat

喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾

https://www.sidofu.net/

1255 saniabat saniabat | E-mail | 13. listopadu 2018 v 22:09 | Reagovat

There are four international airports in Lithuania - in

Kaunas, Palanga, Siauliai and, of course, in Vilnius, as

well as more than 30 small airports and military

airfields.Rolands petersons cpm trading In Estonia,

airports are located mainly in the capital of Tallinn, as

well as in Tartu, Kuressaare, Kerdla and Parnu.Rolands

petersons cpm trading These are international airports,

however there are more than 15 private and military

airports and so-called local airports located throughout

the country.Rolands petersons cpm trading The free movement

of goods, services, capital and people - these are the

foundations that constitute the main basis for wealth and

employment in Europe. Especially important in the Baltic

Sea region, where a well-designed and developed transport

system is one of the positive factors for

development.Rolands petersons cpm trading Flight related

activities have a direct and indirect impact on the

economy.Rolands petersons cpm trading

1256 carriemj3 carriemj3 | E-mail | Web | 14. listopadu 2018 v 5:01 | Reagovat

Prepare attendant moved:
http://janelle.web1.telrock.net

1257 denbat denbat | E-mail | 17. listopadu 2018 v 0:34 | Reagovat

In relation to public and privateRolands petersons privatbank departments at the international level, there are deficiencies related to the liberalization of rail freight traffic, processes of Rolands petersons privatbank communication lines, administrative and technical restrictions, monitoring and forecasting productivity in the rail freight industry and fair competition between various types of vehicles.Rolands petersons privatbank Therefore, it is very necessary to find out how best to use the available EU cash security and focus it on the rail industry, Rolands petersons privatbank in order to achieve improvements in areas such as coordinated access to political goals and funding, for project selection, planning and management, as well as for rail networks.Rolands petersons privatbank

1258 wesleypq4 wesleypq4 | E-mail | Web | 17. listopadu 2018 v 20:28 | Reagovat

Hi fashionable blog

http://marlee.project.hotblognetwork.com/?entry.alison

gay men bizarre penatrations porn biestiality stream porn free movies free mith porn videos hottest porn stars free emo feet fetish porn videos

1259 MorrismaF MorrismaF | E-mail | 18. listopadu 2018 v 17:29 | Reagovat

Гражданство Израиля Женщинам СНГ. Настоящий или Формальный брак. Обращаться на почту: znakfortune@gmail.com

1260 RobertTew RobertTew | E-mail | Web | 18. listopadu 2018 v 21:57 | Reagovat
1261 maviscb2 maviscb2 | E-mail | Web | 21. listopadu 2018 v 2:03 | Reagovat

Chit my modish engagement

http://keila.netnet.xblognetwork.com/?entry-dana

rehanna porn hub classy women porn cock ring porn tube orientak free porn movijes free young 18 streaming porn

1262 lucindavz60 lucindavz60 | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 8:30 | Reagovat

My novel folio

http://briana.ablogs.relayblog.com/?post.jordyn

teasing maid porn videos free thumbnail pictures porn disney movies gone porn nina hartely porn star dylan gay porn

1263 sharlenehn3 sharlenehn3 | E-mail | Web | 26. listopadu 2018 v 10:58 | Reagovat

New project started to be available today, check it out
http://ebony.porn.fetlifeblog.com/?kiersten

free girls peeing porn videos free streaming eurasian porn porn star angel marie curing internet porn additions hardcire porn

1264 amiepe1 amiepe1 | E-mail | Web | 26. listopadu 2018 v 18:36 | Reagovat

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://thai.porn.relayblog.com/?riley

xxx porn library flash videis teen girl porn ejaculation archives rss psp porn say my name porn lesbians funkenmariechen bilder porn

1265 Dyeo2012 Dyeo2012 | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 2:29 | Reagovat

iczw rgvz ruei
https://javsearch.mobi

wbfv  717535974546
rqyf  135426776455

1266 letitiahh16 letitiahh16 | E-mail | Web | 1. prosince 2018 v 13:07 | Reagovat

Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://free.porn.site.fetlifeblog.com/?madison

favorite female porn stars free ben 10 toon porn hot midget women porn high porn ten christmas lingerie porn

1267 oetitrfqwsai oetitrfqwsai | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 6:36 | Reagovat

ここで、ラフィク  緊急メッセージ  

23.06.2018 4:47 524559941 850533693 637425478 481165863
http://cleantalkorg2.ru/article

1268 JosephAnart JosephAnart | E-mail | Web | Sobota v 21:10 | Reagovat

У кого приобрести для себя красивые <a href=http://marshag.ru>огражднеие лестницы</a> по вашим размерам.

1269 deborahgj3 deborahgj3 | E-mail | Web | Neděle v 20:52 | Reagovat

Free Porn Pictures adn Best HD Sex Photos
http://lesbian.anime.xblognetwork.com/?sydnie

free porn with kelley marie sex porn tubes frr ally drops an album porn torrent bayonetta porn games free brazzers porn clips

1270 JosephDraiz JosephDraiz | E-mail | Neděle v 22:30 | Reagovat

The Norwegian LAMININE are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. http://tkfl777.com at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

1271 AlexDnDob AlexDnDob | E-mail | Dnes v 1:28 | Reagovat

Эпично
Тоже приходится с подобным сталкиваться
Как
глаголит
московский адвокат
Дмитрук
Д.В.
:
Век живи — век учись
. Все будет хорошо!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama