Popis sezení s dívkou trpící anorexií /1/

10. listopadu 2006 v 14:50 | www.sktlib.cz |  Pomoc
Rodina 13-leté Jany přišla s žádostí o rodinnou terapii na doporučení pedopsychiatra s diagnosou mentální anorexie. Rodičům se zdálo, že mají nejhorší za sebou, úbytek váhy z 59 kg na 48 kg se zastavil, Jana přibrala (v době přijetí 54 kg/162 cm) a s jistou opatrností byla podle rodičů ochotná normálně jíst. Ale znepokojení všech zúčastněných trvalo a psychiatr uvažoval o hospitalizaci. Obával se známek počínající bulimie a pak u Jany propukla školní fobie. Bez významné, hluboké změny v systému rodiny hrozila chronifikace.

Před sedmi lety jsem pracovala s jinou rodinou, kde se mi podobná proměna symptomu za symptomem odehrávala přímo před očima. Rodina se tehdy vzdala během několika setkání jídla jako ohniska dění, ale konstelace vazeb mezi členy rodiny zůstávala zhoubně skrytá, neuvědomovaná a neproměněná. Problémy s jídlem se transponovaly do problému se školou. Tyté interakční sekvence, tatáž úzkost, jen na jiné téma. Vnímala jsem, jak povrchní změna se stala, a že je potřeba pracovat dál, hlouběji.
Vzpomínka na tuhle zkušenost jistě ovlivnila moje první dojmy při setkání s rodinou Jany.

1. sezení
Otec s dcerou bez matky. To je v praxi dětské ambulance nezvyklé, otce získat pro spolupráci bývá nesnadné. Janin přišel sám. Žensky vláčné pohyby. Jana na svůj věk velká, tělesně vyspělá, ve tváři podivně strnulý, voskový výraz dítěte. Seděli dlouho v prázdné čekárně ani zaklepali - to se taky nestává. Velmi způsobní. Přinesli kytku a první slova díků, že jsem se jich ujala, budila dojem, že přede mnou ohýbají záda. Úvodní věty otce o Janě mě udivily. Jak silně žensky může působit mu !

Zatím se neptám, jak se to stalo, že přišli právě oni dva bez matky. Rozhodně to však zaznamenávám. Provizorním důvodem se stane omluva, že matka musela zůstat doma s 6-ti měsíčním mladším sourozencem Jany. Krátce popisují vznik a vývoj obtíží mentální anorexie.
Jana vždycky hodně jedla, podle otce prý zaháněla úzkosti a strachy jídlem, připadala si tlustá a děti se jí posmívaly. O prázdninách před 5. třídou si řekla, že s tím skoncuje a rodiče ji zprvu podporovali: "Vidíš, že to jde!" Pak však nejedla a nejedla, "a ta mentální anorexie, trvala asi rok, než se z toho dostala", říká otec. Chodili na psychiatrii a doma vedli otec s dcerou dlouhé noční rozhovory o jídle, kdy ji otec přímo prosil, aby trochu jedla a ona si vařila různé lektvary a čokolády. Nezvracela. "Nemohla pozřít sousto, zhubla skoro o 20 kg!", sděluje otec a cítím z něj dosud živou úzkost o dceru. Matka v telefonu uváděla úbytek váhy jen o 11 kg, všimnu si.

Vypadají oba jako u zkoušky. Co nejlépe odpovídají na otázky, kdy se neptám, zdvořile mlčí a čekají. Na dotaz, jestli je něco důležitého, co by mi chtěli sdělit, než se pustíme do testového vyšetření Jany, rozhovoří se otec o neobyčejné citlivosti a úzkostnosti dcery. Vrací se do doby, kdy byly Janě 4 roky.
Snad špatně usínala - ani slovo o tom, že to bylo v kontextu velké změny v rodině (o té se dozvím později): Stěhovali se od babičky do vlastního bytu. Tehdy se rodina poprvé obrátila na dětského psychiatra, ten předepsal Minitixen, který matka dítěti stejně nedávala, a "ono se to do půl roku samo upravilo".
Víc než obsah, vnímám způsob projevu otce a poprvé mě napadá, že mluví o své vlastní úzkosti o dítě, ne o úzkosti dítěte.

Testové vyšetření
Zadáno:
1. Kresba rodiny
2. PDW
3. CMAS
4. ADOR
Testy CMAS a ADOR zadávám ve třech verzích:
a) Janě
b) matce, jak si myslí, že vyplní test Jana (dotazník posíláme matce domů)
c) totéž otci

Kresba rodiny
Holčičí jemná nenadaná kresba, formálně bez nápadností, nenese známky organicity. Výraz kresby se nijak nepodobá kresbám konstitučně úzkostných dětí.
Využila celé plochy papíru a linka je sice jemná, ale není nepevná. Ve středu obrázku trůní veliká dětská postýlka, vedle vlevo stojí máma s miminkem, 6-ti měsíčním bráškou v náručí, a kousek od nich, ještě víc vlevo, otec, který ty dva fotografuje. Sebe nakreslila vpravo, samotnou ve svém pokoji. Sedí vzpřímeně a upjatě s učebnicí na klíně, orámovaná otvorem otevřených dveří. Cítí se v rodině osamocená?
Kdy má členy rodiny začarovat, umístí všechny do řady. Zleva usměvavá kočka ("maminka"), jemně tvarovaný žabák ("od malička mu říkám žabáčku") a dál jakoby v zástupu otočeni k rodičům, nejdřív pěkný, silný pes (6-ti měsíční Pavlík a jako poslední usměvavý zajíc ("já"). Přemýšlím o zajíci.

PDW
Intelektové schopnosti celkově v dobrém průměru (IQ = 103), vývoj specifických schopností značně nerovnoměrný. Zatímco názorová složka je v pásmu mírného nadprůměru (IQ = 117), verbální jen na dolní hranici průměru (IQ = 92).
Zjištění je šokující v konfrontaci s tím, že se Jana učí ve škole na samé jedničky. Do konce 5. třídy nedostala na vysvědčení jedinou dvojku.
Nápadná a z hlediska psychoterapeutického významná je další skutečnost. Oba subtesty, které vypovídají o schopnosti dítěte porozumět sociálním situacím a vztahům (subtest "Porozumění" ve verbální části testu a subtest "Řazení obrázků" v názorové části), jsou bez konkurence nejnižší. Standardní skóry "čtyři" a "pět" ve srovnání s vrstevníky hluboce pod průměrem upozorňují, že Jana potřebuje víc než jiní empatii a podporu dospělých při orientaci v sociálních vztazích. Pokusíme se.

CMAS
V testu, který informuje o pravděpodobnosti tendence k úzkostnému prožívání dítěte, dopadla Jana (sten 6) jako docela normální, "l iskor" nesvědčí o neobvyklé míře sebestylizace.
Co se však ukázalo významným? Kdy vyplnili dotazník rodiče za dceru, projevila se jejich vlastní pravděpodobná vysoká úzkost, kterou zřejmě do dcery promítají. U otce (sten 9) ještě vyšší než u matky (sten 8). A co víc, oběma vyšel tak vysoký "l iskor" (10 a 9), že se stává validita testu v jejich podání problematickou.
Jaká podezření při takovém výsledku vyvstávají? Dítě, které potřebuje víc empatie a porozumění než jiné stejně staré děti, má rodiče se zcela chybným odhadem jeho prožitků a řečeno obrazně a příhodně vzhledem k diagnóze: "Krmí" dítě podle vlastního hladu a ne podle přirozených potřeb a "hladu" dítěte. To pak logicky musí často zůstávat "hladové". Cpou ho něčím, co ono samo nepotřebuje, a do znechucení, a v tom, co by osudově, existenciálně potřebovalo, chronicky strádá.
Vídám, jak jsou dívky trpící mentální anorexií zoufalé. Ony by to tak neřekly, ale jakoby říkaly: Myslíš, že jsem sytá, ale já mám hlad. Jak ti to mám dokázat? Předvedu ti to, vyhubnu na kost, to si pak konečně všimneš! Jejich tělo promlouvá symbolicky o tom, nač nelze ukázat prstem. Má to vnitřní neuvědomovanou logiku. Uvědomění obvykle přispívá k uzdravování. Také rozvoj empatie a porozumění v síti rodinných vztah , ale o tom a později.

ADOR
Trojí zadání testu vypovídajícího o atmosféře v rodině očima dospívajícího, potvrzuje hypotézy vyslovované nad dotazníkem CMAS. Téměř nikde se odpovědi na jednoduše kladené otázky neshodují u všech tří členů rodiny a nikde jsou rozdíly extrémní. Tak např. rodiče si myslí (a v tom se shodují, takže tvoří zřejmě jednotný val beznadějného nepochopení Jany), že jsou nadprůměrně direktivní a neposkytují Janě téměř žádnou autonomii. Jana to cítí úplně opačně. Oba rodiče vidí jako krajně nedirektivní a zvlášť vedle otce si může připadat bez pevných pravidel, bez vedení. Poměrně nízký pozitivní zájem u obou rodičů doplněn vysokou hostilitou matky v očích Jany a podivně nízkým a idealizujícím skóre hostility u otce ukazuje chaotický obraz vztahů v rodině, kde se nikdo moc nevcítí do nikoho a nikdo nerozumí nikomu. Tolik testové vyšetření. Dynamicky chápaná diagnóza vystupuje s naléhavou zřetelností.
První setkání s rodinou uzavíráme rozhovorem s otcem bez Jany. Není překvapený rozporem mezi intelektovými předpoklady a prospěchem. S manželkou si dávno myslí, že Janiny jedničky jsou zbytečně vydřené, nechápou, proč se Jana doma tolik učí.
Dovídám se další skutečnost, ke které jsem právě u dívky s mentální anorexií pozorná: Rodina žije v malém bytě 1 + 1. Všímám si, že rodiče spí odděleně. Jediný pokoj je pokládán za Janin. Dříve s ní v jejím pokoji spala matka, od narození bratříčka před šesti měsíci (doba se zhruba shoduje se změnou projevů anorexie v bulimii!) spí v pokoji s Janou otec. A to na přistýlce těsně vedle Janina lůžka, uspořádání nutně připomene manželské postele. Matka spí s kojencem v kuchyni. Mívám dojem, že anorektické chování a prožívání se týká spíše vztahu s matkou, kdežto bulimie spíše vztahu s otcem.
Navrhuji, abychom se příště setkali společně s Janou, otcem i matkou. Matka si zařídí hlídání Pavlíka.

2. sezení
Jana a oba rodiče. S matkou se seznamujeme, vidíme se spolu poprvé. Je otevřená, aktivní, vstřícná. Brzy se dozvím důležitou věc. Druhé dítě si matka velmi přála, je mateřství plná a spokojená. Ne tak otec. Ten mluví o obavách z budoucnosti lidstva a odpovědnosti za plození dětí do takové nejistoty. Uvědomím si, že počátek obtíží Jany spadá přibližně do období pravděpodobného konfliktu mezi rodiči, zda mít či nemít další dítě, vyostřeného neplánovaným otěhotněním. Mu těhotenství odmítal, žena odmítla interrupci. Matka pronese větu: "Kdy bylo Janě nejhůř, byla jsem v porodnici a otec s ni chodil po doktorech." Říkám si, kdy mělo dítě přijít na svět, musel být otec šílený úzkostí, ale nevyslovím to. Je příliš brzy, mohu se mýlit. Sáhnu po neverbální technice, v paměti Janin podstatně lepší výsledek v názorových než ve verbálních subtestech. Mají symbolicky znázornit rodinu z plastelíny, každý ve svém pojetí. Matka: "To jsem nevěděla, že obrázek může tolik ukázat!" Pracuji s obsahem výtvorů a s interakcí nad nimi.

Otec vymodeloval obrázek nejjednodušší: Tři rovnocenné kuličky odlišené jen barevně, spojené pevně do trojúhelníku, uvnitř kterého malá bílá kulička - Pavlík.
Matka má obrázek nejbohatší. Dvě sytě žluté hvězdy jsou děti, červený měsíc a modrý Saturn s prstencem rodiče. Všichni čtyři obkroužení drobnými bílými body, kruh není neprodyšný jako otcův trojúhelník. Vně kruhu mraky, blesky a kapky deště. Rozpoutá se dohadování, kdo je červený měsíc. Matka myslela na otce, Jana v něm uviděla sebe a svůj omyl komentuje: "Hledám u taťky ochranu!" Otec i já jsme viděli v červeném měsíci matku. Panují nejasnosti o tom, kde je vlastně v téhle rodině matka?
Jana udělala čtyři vlasaté hlavičky volně v ploše, žádné spojnice. Matku s Pavlíkem, otce s fotoaparátem a sebe s učebnicí, všichni hledí jedním směrem. Matka interpretuje: "Každý má své." Nabídnu, aby otočili figurky k sobě a Jana vyhoví. Matka vyčte otci, že se od narození Pavla Janě nevěnují. Otec nesouhlasí, věnují se jí a moc, a to je důvod, proč Jana nevyhledává kamarády.

Vyslovím, co několikrát zpozoruji: Jana snadno vyhovuje kdekomu. "Kde jsi ty? Co si myslíš? Co cítíš?", ptám se v konkrétních situacích. Zapůsobí to. Rodiče pustí Janu do popředí. Ta je zpočátku bezradná, nejistá, ke konci si dává záležet a hledá neobratně vlastní myšlenky, pocity, formulace. "Já se neopičím", upozorňuje.
Před koncem sezení mezi námi vládne vřelá atmosféra. Hlavně díky matce, otec zůstává zdrženlivý, vážný, odpovědný, schizoidní. Jana se snadno vyjadřuje a očima hledá oporu u otce.

Vážím Janu, má 54 kg, bojí se tloustnutí, přála by si mít 50 kg. (Minule říkala 47 - 48 kg.) Včera si šla do kuchyně pro bábovku, když se jí nechtělo učit. Matka jí bábovku znechutila a Jana něčím praštila. Oceňuji, že se Jana odreagovala. To uvede matku do zmatku: "Co bychom si počali, kdybych se i já začala odreagovávat?" Usměju se, nejdůležitější věci se říkají na konec. Matka při loučení připomíná, že se nedostali k Janiným ranním rozladám, před školou pláče a nechce do školy. Ukládám na cestu paradox: "Během tohoto měsíce musíš dostat ve škole dvě pětky, dvě čtyřky a čtyři trojky. Jedničky a dvojky mě nezajímají."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1327)
Zobrazit starší komentáře

1301 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | 26. ledna 2019 v 14:11 | Reagovat

how to cure asthma gastrointestinal problems
http://onlinedrugstore.us.org canadian pharmacy
asthma attack remedies allergies seasonal symptoms
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online pharmacy</a>

1302 kellieuu3 kellieuu3 | E-mail | Web | 27. ledna 2019 v 12:39 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://lesbian.chat.xblognetwork.com/?paris

black gay handjob porn tube amaetur free porn videos downloader for streaming porn free amature porn mature women free porn video flower strap on

1303 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 27. ledna 2019 v 20:54 | Reagovat

common allergies cure baldness
http://onlinedrugstore.us.org online pharmacy
have treatment cure for thinning hair
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

1304 NathanDrype NathanDrype | E-mail | Web | 1. února 2019 v 14:07 | Reagovat
1305 jeanettevu2 jeanettevu2 | E-mail | Web | 2. února 2019 v 4:02 | Reagovat

Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
http://pornauntmom.bloglag.com/?meaghan

sister sucking cock porn hub richard cole porn forced asian anal porn live porn web cams porn star sex videos

1306 StuartSwito StuartSwito | E-mail | Web | 4. února 2019 v 22:16 | Reagovat

<p>Опять отдаляете надлежащий ремонт личной иномарки, подводя к опасности себя и находящихся вокруг, либо банально стараетесь совладать с делами без помощника на четырех колесах, неожиданная поломка которого сделала его имуществом недвижимым? К слову сказать про то, что, с данными условиями постоянно сталкиваются довольно-таки многие украинцы, поскольку, детали на иномарки, и автозапчасти audi совершенно не исключение из правила, зачастую оказываются вообще недосягаемыми по разноплановым мотивациям. Первоначально отметим, что, отыскать новые оригинальные запчасти и комплектующие на "иностранку" в родном городе - это, очень жаль, но, доступно стопроцентно не для каждого нашего соотечественника, в отдельности, если автомашина уже несколько лет снята с изготовления. С другой стороны, цены в регионе на такого рода ценные детали очень часто чрезмерно высокие, и непосильны по средствам. </p> <p>Но все же, поводов для горевания попросту нет, ведь доступна <a href="https://autohirurg.com.ua/g21749922-audi">разборка audi</a> и всяческих других распространенных иномарок в нашей стране от опытной компании Автохирург. Непосредственно вот вовсе не все достоинства приобретения бывших в использовании деталей на авто:</p> <ul type="square"><li>весьма привлекательная общая стоимость;</li> <li>удастся купить запчасти, которые отработают приличный период;</li> <li>великолепная возможность раздобыть автозапчасти на уже не выпускаемые образцы. </li></ul> <p>Кстати, данная фирма готова предоставить только безупречного качества автошрот audi и остальных автоиномарок, поскольку все запасные части по итогу после полной разборки обязательно проходят надлежащую проверку на дефекты экспертами. Подчеркнем, что заказать, как пример, запчасти audi или что-то еще с авторазборки без проблем удастся в веб-магазине и с отправлением в любой регион нашей страны. Другими словами, выгодно купить бу запасные части на собственную иномарку в веб-магазине шрота авто запчастей Автохирург в полной мере доступно и для Вас, при этом прямо в эту минуту! </p>

1307 adelinexu69 adelinexu69 | E-mail | Web | 5. února 2019 v 1:42 | Reagovat

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://pinkneonshirt.tshirtsbranded.fetlifeblog.com/?macy

free full porn vids classic porn vid thumbs free porn game bayonetta porn by type middle aged chubby porn

1308 margeryqw16 margeryqw16 | E-mail | Web | 11. února 2019 v 21:07 | Reagovat

Scandal porn galleries, daily updated lists
http://porn.clipsxxx.bestsexyblog.com/?taliyah

free brazil porn galleries porn secretary videos father accidently gets daughter pregnant porn desperate housewives free porn movies housewife cartoon porn

1309 theresetx11 theresetx11 | E-mail | Web | 23. února 2019 v 11:38 | Reagovat

Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
http://porn.eskimo.instasexyblog.com/?natasha

russell porn scared first time lesbian porn porn blocker programs miosotis free porn vids porn crackdown

1310 JosephGoops JosephGoops | E-mail | Web | 23. února 2019 v 15:22 | Reagovat
1311 JeromeAcils JeromeAcils | E-mail | 4. března 2019 v 17:16 | Reagovat

ООО Стикер интернет магазин, плачу за негативные отзывы

Куплю негативные отзывы для интернет-магазина электроники http://stikeri.ru/. Требуется регистрироваться и писать негативные отзывы везде, где только можно. Чем хуже отзыв и больше сайт на котором он размещен, тем выше оплата. Свяжитесь с нами по почте и мы обсудим детали. vlobazin@yandex.ru

1312 online canadian pharmacy online canadian pharmacy | E-mail | Web | 11. března 2019 v 15:27 | Reagovat

asthma sufferers gastronal
http://canadianonlinepharmacy.us.org canadian pharmacy online
baldness treatment menopause and hair loss
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online canadian pharmacy</a>

1313 MichaelGox MichaelGox | E-mail | Web | 14. března 2019 v 15:12 | Reagovat

useful reference https://ballantray.fr

1314 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | 17. března 2019 v 10:08 | Reagovat

food allergy asthma gi scope
http://canadinpharmacy.us.com online pharmacies
dairy allergy symptoms gi screen
<a href="http://canadinpharmacy.us.com">canadian pharmacy</a>

1315 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | 18. března 2019 v 15:27 | Reagovat

breast adenocarcinoma specialist arthritis cures for hands
http://canadinpharmacy.us.com canadian pharmacy
hair loss and thinning allergies in cats
<a href="http://canadinpharmacy.us.com">online pharmacy</a>

1316 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 19. března 2019 v 6:32 | Reagovat

sudden hair loss treatment of disease definition
http://canadinpharmacy.us.com canadian pharmacies
problems with bowels symptoms how to stop hair fall
<a href="http://canadinpharmacy.us.com">online pharmacy</a>

1317 adelinewj4 adelinewj4 | E-mail | Web | 22. března 2019 v 1:18 | Reagovat

Hot teen pics
http://pinupgirltattoo.allproblog.com/?talia

hidden masturbation porn porn tube mobile free gay porn shops new york city florida man porn cat porn chubs

1318 StevenHof StevenHof | E-mail | Web | 23. března 2019 v 17:50 | Reagovat
1319 ShawnMut ShawnMut | E-mail | Web | 23. března 2019 v 23:02 | Reagovat

Pursue daily opportunities for laughter (people, activities, books, movies) - especially when times are difficult. The implications of these discoveries are vast, powerful, and for some, challenging. The concept of the water bed has been around for a long time, even before the development of the modern waterbed that we are familiar with today. Using modern production methods and materials, he came up with the PVC water bed which is common today. If your silverware becomes tarnished to the point of needing polishing, Herman recommends using a very soft cloth and the gentlest, non-abrasive polish you can find. One of the ways that an organization can advance their business with marked Soft Toys is to issue them out to workers and customers that have had an infant. On websites, customers can now chat with fellow members, voice their concerns, ask questions and eventually buy stuff. Now let’s say you’re excited - all this talk about skijoring, sledding, cross-country skiing and snowshoeing has you saying "Let’s go"! Generated with the help of GSA Content Generator DEMO.| People who are arrogant don't tend to respond to direct criticism and confrontation well, however polite you might be. I do not like conflict but, I am tired of someone I run into occasionally always talking down to me only when others are not around. How would you like to travel? Would you travel by boat, or by train or bus? Another option is a travel log or journal. Children cut out rectangle shape printed on white paper for flight boarding passes (another option is for children to trace rectangle poster board and cut). When this person at work interrupts you, let them talk for a second and then just cut them off and talk a little louder. The 4 wheel models are typically heavier, but may be a little better balanced when going quickly around a turn. From my experience, this approach works much better than directly telling this person to stop. Your spouse might enjoy drinking, but he or she might think twice about driving after if the people around them would stop partying when he or she would do it. Think of how many other men and women of history there are that have overcome disabilities - looked them in the face, and denied the obstacles existence - and because of it have become inspirations to millions.

Visit site: http://v.ht/yKLc

http://v.ht/pj1I
http://v.ht/xDab
http://v.ht/fUL0
http://v.ht/RmvB
http://v.ht/CDcy

1320 Robertkah Robertkah | E-mail | Web | 24. března 2019 v 16:38 | Reagovat
1321 Marianted Marianted | E-mail | 27. března 2019 v 3:58 | Reagovat

Доброго времени суток всем.
Друзья, я попала в лапы мошенников, да не просто обманщиков, а продающих под видом препарата

[b]Гепситадж-V (Софосбувир 400 мг и Велпатасвир 100 мг) – мел[/b], или что то еще, Но не лекарство.

[b]u-hiv. Com отзывы[/b]

[b]Гепситадж-V отзывы[/b]

Дело в том, что я приобрела на сайте https://www.u-hiv. com/ этот препарат.
Человек, из тамощнего консультанта на сайте вещал, что это качественный Индийский препарат для лечения гепатита С третьего генотипа, прислал мне сертификаты, и я как то поверила… черт меня дери.
Дальше больше, этот [b]Гепситадж-V - НЕДОПРЕПАРАТ[/b], пришел ко мне вместо обещанных 7 дней через 30, в течении этого срока продавец крайне не охотно отвечал на мои вопросы и иногда только через пару дней.
В итоге, когда я распечатала пачку, одну из трех купленных, я увидела, что там нет ни ватки, ни влагоуловителя, таблетки покрошенные некоторые, а основная масса с отколотыми боками. И самое что плохое, то что пленочной оболочки нет. То есть это просто пресованная субстанция покрытая каким то тонким слоем лакокраски.
Меня все это крайне насторожила, я стала искать еще какой то сайт, кто продает этот же препарат, нашла еще три продавца на весь интернет http://www.medfarma. info  и https://gepa-stop. ru и http://hepatit. in/
Позвонив все и спросив о наличии пленочной оболочки, такой, как я видела на фото у ребят на форумах о гепатите, как сделано у компании, от всех я слышала один ответ: «Вы купили одни из самых дешевых таблеток, что вы хотите, какие пленочные оболочки.»
Расстроилась я окончательно и пошла со своей открытой пачкой к другу химику. Он взял на тест три таблетки, провел его и вердикт был таков:
[b]Содержание Софосбувир 200мг
Содержание Велпатасвир 40мг[/b]
Дополнительно неопределяемые медицинские добавки.

Так вот еще что, на упаковке написано что владелец регистрационного удостоверения [b]ООО "ТАДЖ Фарма"[/b] и их адрес в Москве, Марксистский пер 6, офис 221 и я приехала к ним в офис, но офиса у них тамощнего нет!
Короче говоря сплошной обман!!!

Хотя заявляют торгаши этим поддельным препаратов, о том, что там Софосбувир 400мг и Велпатасвир 100мг. То есть сэкономили на дозировке и на остаток массы какой то дряни туда напихали.
Продавец, который продал мне препарат никак не отреагировал на мои заявления о низком качестве препарата. Просьбу поменять мне две оставшиеся целыми пачки на другой препарат, он тоже игнорировал, так как, высылает посылки все из индии и никакой гарантии от Таможенных трудностей в итоге дать не может.
Поэтому настоятельно рекомендую, приобретать только у проверенных, форумами о гепатите С и отзывами там, поставщиков! В отличии от этого продавца https://www.u-hiv. com/, которому принадлежит и форум и интернет аптека, форумы о гепатите С сами пилюли не продают, соответсвенно сами себе же отзывы не пишут!!!
[b]Ни в коем случае не образайтесь за покупкой препаратов в этому продавцу www.u-hiv. Com[/b]
И не под какми предлогом [b]не покупайте этот фальшивый Гепситадж-V[/b]

1322 Ernesthom Ernesthom | E-mail | Web | 1. dubna 2019 v 5:25 | Reagovat

мастерский сайт http://xn--chm24-k0a.biz

1323 Emersonphido Emersonphido | E-mail | Web | 1. dubna 2019 v 11:38 | Reagovat

безукоризненный вебсайт http://xn--chplin24-j8a.biz

1324 Marionoxync Marionoxync | E-mail | Web | 1. dubna 2019 v 12:03 | Reagovat

цветущий веб ресурс http://xn--sugr-shops-5gb.com

1325 Peterfuh Peterfuh | E-mail | Web | 2. dubna 2019 v 20:03 | Reagovat

добрый веб сайт http://xn--ecolv24-s4a.biz

1326 Michaeltex Michaeltex | E-mail | Web | Neděle v 21:54 | Reagovat

хорошенький вебресурс https://lolzteam.net

1327 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | Pondělí v 10:39 | Reagovat

arthritis articles arthritis today
http://onlinedrugstore.us.org online pharmacy
the gastrointestinal system diagnosis of arthritis
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian online pharmacy</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama