Popis sezení s dívkou trpící anorexií /1/

10. listopadu 2006 v 14:50 | www.sktlib.cz |  Pomoc
Rodina 13-leté Jany přišla s žádostí o rodinnou terapii na doporučení pedopsychiatra s diagnosou mentální anorexie. Rodičům se zdálo, že mají nejhorší za sebou, úbytek váhy z 59 kg na 48 kg se zastavil, Jana přibrala (v době přijetí 54 kg/162 cm) a s jistou opatrností byla podle rodičů ochotná normálně jíst. Ale znepokojení všech zúčastněných trvalo a psychiatr uvažoval o hospitalizaci. Obával se známek počínající bulimie a pak u Jany propukla školní fobie. Bez významné, hluboké změny v systému rodiny hrozila chronifikace.

Před sedmi lety jsem pracovala s jinou rodinou, kde se mi podobná proměna symptomu za symptomem odehrávala přímo před očima. Rodina se tehdy vzdala během několika setkání jídla jako ohniska dění, ale konstelace vazeb mezi členy rodiny zůstávala zhoubně skrytá, neuvědomovaná a neproměněná. Problémy s jídlem se transponovaly do problému se školou. Tyté interakční sekvence, tatáž úzkost, jen na jiné téma. Vnímala jsem, jak povrchní změna se stala, a že je potřeba pracovat dál, hlouběji.
Vzpomínka na tuhle zkušenost jistě ovlivnila moje první dojmy při setkání s rodinou Jany.

1. sezení
Otec s dcerou bez matky. To je v praxi dětské ambulance nezvyklé, otce získat pro spolupráci bývá nesnadné. Janin přišel sám. Žensky vláčné pohyby. Jana na svůj věk velká, tělesně vyspělá, ve tváři podivně strnulý, voskový výraz dítěte. Seděli dlouho v prázdné čekárně ani zaklepali - to se taky nestává. Velmi způsobní. Přinesli kytku a první slova díků, že jsem se jich ujala, budila dojem, že přede mnou ohýbají záda. Úvodní věty otce o Janě mě udivily. Jak silně žensky může působit mu !

Zatím se neptám, jak se to stalo, že přišli právě oni dva bez matky. Rozhodně to však zaznamenávám. Provizorním důvodem se stane omluva, že matka musela zůstat doma s 6-ti měsíčním mladším sourozencem Jany. Krátce popisují vznik a vývoj obtíží mentální anorexie.
Jana vždycky hodně jedla, podle otce prý zaháněla úzkosti a strachy jídlem, připadala si tlustá a děti se jí posmívaly. O prázdninách před 5. třídou si řekla, že s tím skoncuje a rodiče ji zprvu podporovali: "Vidíš, že to jde!" Pak však nejedla a nejedla, "a ta mentální anorexie, trvala asi rok, než se z toho dostala", říká otec. Chodili na psychiatrii a doma vedli otec s dcerou dlouhé noční rozhovory o jídle, kdy ji otec přímo prosil, aby trochu jedla a ona si vařila různé lektvary a čokolády. Nezvracela. "Nemohla pozřít sousto, zhubla skoro o 20 kg!", sděluje otec a cítím z něj dosud živou úzkost o dceru. Matka v telefonu uváděla úbytek váhy jen o 11 kg, všimnu si.

Vypadají oba jako u zkoušky. Co nejlépe odpovídají na otázky, kdy se neptám, zdvořile mlčí a čekají. Na dotaz, jestli je něco důležitého, co by mi chtěli sdělit, než se pustíme do testového vyšetření Jany, rozhovoří se otec o neobyčejné citlivosti a úzkostnosti dcery. Vrací se do doby, kdy byly Janě 4 roky.
Snad špatně usínala - ani slovo o tom, že to bylo v kontextu velké změny v rodině (o té se dozvím později): Stěhovali se od babičky do vlastního bytu. Tehdy se rodina poprvé obrátila na dětského psychiatra, ten předepsal Minitixen, který matka dítěti stejně nedávala, a "ono se to do půl roku samo upravilo".
Víc než obsah, vnímám způsob projevu otce a poprvé mě napadá, že mluví o své vlastní úzkosti o dítě, ne o úzkosti dítěte.

Testové vyšetření
Zadáno:
1. Kresba rodiny
2. PDW
3. CMAS
4. ADOR
Testy CMAS a ADOR zadávám ve třech verzích:
a) Janě
b) matce, jak si myslí, že vyplní test Jana (dotazník posíláme matce domů)
c) totéž otci

Kresba rodiny
Holčičí jemná nenadaná kresba, formálně bez nápadností, nenese známky organicity. Výraz kresby se nijak nepodobá kresbám konstitučně úzkostných dětí.
Využila celé plochy papíru a linka je sice jemná, ale není nepevná. Ve středu obrázku trůní veliká dětská postýlka, vedle vlevo stojí máma s miminkem, 6-ti měsíčním bráškou v náručí, a kousek od nich, ještě víc vlevo, otec, který ty dva fotografuje. Sebe nakreslila vpravo, samotnou ve svém pokoji. Sedí vzpřímeně a upjatě s učebnicí na klíně, orámovaná otvorem otevřených dveří. Cítí se v rodině osamocená?
Kdy má členy rodiny začarovat, umístí všechny do řady. Zleva usměvavá kočka ("maminka"), jemně tvarovaný žabák ("od malička mu říkám žabáčku") a dál jakoby v zástupu otočeni k rodičům, nejdřív pěkný, silný pes (6-ti měsíční Pavlík a jako poslední usměvavý zajíc ("já"). Přemýšlím o zajíci.

PDW
Intelektové schopnosti celkově v dobrém průměru (IQ = 103), vývoj specifických schopností značně nerovnoměrný. Zatímco názorová složka je v pásmu mírného nadprůměru (IQ = 117), verbální jen na dolní hranici průměru (IQ = 92).
Zjištění je šokující v konfrontaci s tím, že se Jana učí ve škole na samé jedničky. Do konce 5. třídy nedostala na vysvědčení jedinou dvojku.
Nápadná a z hlediska psychoterapeutického významná je další skutečnost. Oba subtesty, které vypovídají o schopnosti dítěte porozumět sociálním situacím a vztahům (subtest "Porozumění" ve verbální části testu a subtest "Řazení obrázků" v názorové části), jsou bez konkurence nejnižší. Standardní skóry "čtyři" a "pět" ve srovnání s vrstevníky hluboce pod průměrem upozorňují, že Jana potřebuje víc než jiní empatii a podporu dospělých při orientaci v sociálních vztazích. Pokusíme se.

CMAS
V testu, který informuje o pravděpodobnosti tendence k úzkostnému prožívání dítěte, dopadla Jana (sten 6) jako docela normální, "l iskor" nesvědčí o neobvyklé míře sebestylizace.
Co se však ukázalo významným? Kdy vyplnili dotazník rodiče za dceru, projevila se jejich vlastní pravděpodobná vysoká úzkost, kterou zřejmě do dcery promítají. U otce (sten 9) ještě vyšší než u matky (sten 8). A co víc, oběma vyšel tak vysoký "l iskor" (10 a 9), že se stává validita testu v jejich podání problematickou.
Jaká podezření při takovém výsledku vyvstávají? Dítě, které potřebuje víc empatie a porozumění než jiné stejně staré děti, má rodiče se zcela chybným odhadem jeho prožitků a řečeno obrazně a příhodně vzhledem k diagnóze: "Krmí" dítě podle vlastního hladu a ne podle přirozených potřeb a "hladu" dítěte. To pak logicky musí často zůstávat "hladové". Cpou ho něčím, co ono samo nepotřebuje, a do znechucení, a v tom, co by osudově, existenciálně potřebovalo, chronicky strádá.
Vídám, jak jsou dívky trpící mentální anorexií zoufalé. Ony by to tak neřekly, ale jakoby říkaly: Myslíš, že jsem sytá, ale já mám hlad. Jak ti to mám dokázat? Předvedu ti to, vyhubnu na kost, to si pak konečně všimneš! Jejich tělo promlouvá symbolicky o tom, nač nelze ukázat prstem. Má to vnitřní neuvědomovanou logiku. Uvědomění obvykle přispívá k uzdravování. Také rozvoj empatie a porozumění v síti rodinných vztah , ale o tom a později.

ADOR
Trojí zadání testu vypovídajícího o atmosféře v rodině očima dospívajícího, potvrzuje hypotézy vyslovované nad dotazníkem CMAS. Téměř nikde se odpovědi na jednoduše kladené otázky neshodují u všech tří členů rodiny a nikde jsou rozdíly extrémní. Tak např. rodiče si myslí (a v tom se shodují, takže tvoří zřejmě jednotný val beznadějného nepochopení Jany), že jsou nadprůměrně direktivní a neposkytují Janě téměř žádnou autonomii. Jana to cítí úplně opačně. Oba rodiče vidí jako krajně nedirektivní a zvlášť vedle otce si může připadat bez pevných pravidel, bez vedení. Poměrně nízký pozitivní zájem u obou rodičů doplněn vysokou hostilitou matky v očích Jany a podivně nízkým a idealizujícím skóre hostility u otce ukazuje chaotický obraz vztahů v rodině, kde se nikdo moc nevcítí do nikoho a nikdo nerozumí nikomu. Tolik testové vyšetření. Dynamicky chápaná diagnóza vystupuje s naléhavou zřetelností.
První setkání s rodinou uzavíráme rozhovorem s otcem bez Jany. Není překvapený rozporem mezi intelektovými předpoklady a prospěchem. S manželkou si dávno myslí, že Janiny jedničky jsou zbytečně vydřené, nechápou, proč se Jana doma tolik učí.
Dovídám se další skutečnost, ke které jsem právě u dívky s mentální anorexií pozorná: Rodina žije v malém bytě 1 + 1. Všímám si, že rodiče spí odděleně. Jediný pokoj je pokládán za Janin. Dříve s ní v jejím pokoji spala matka, od narození bratříčka před šesti měsíci (doba se zhruba shoduje se změnou projevů anorexie v bulimii!) spí v pokoji s Janou otec. A to na přistýlce těsně vedle Janina lůžka, uspořádání nutně připomene manželské postele. Matka spí s kojencem v kuchyni. Mívám dojem, že anorektické chování a prožívání se týká spíše vztahu s matkou, kdežto bulimie spíše vztahu s otcem.
Navrhuji, abychom se příště setkali společně s Janou, otcem i matkou. Matka si zařídí hlídání Pavlíka.

2. sezení
Jana a oba rodiče. S matkou se seznamujeme, vidíme se spolu poprvé. Je otevřená, aktivní, vstřícná. Brzy se dozvím důležitou věc. Druhé dítě si matka velmi přála, je mateřství plná a spokojená. Ne tak otec. Ten mluví o obavách z budoucnosti lidstva a odpovědnosti za plození dětí do takové nejistoty. Uvědomím si, že počátek obtíží Jany spadá přibližně do období pravděpodobného konfliktu mezi rodiči, zda mít či nemít další dítě, vyostřeného neplánovaným otěhotněním. Mu těhotenství odmítal, žena odmítla interrupci. Matka pronese větu: "Kdy bylo Janě nejhůř, byla jsem v porodnici a otec s ni chodil po doktorech." Říkám si, kdy mělo dítě přijít na svět, musel být otec šílený úzkostí, ale nevyslovím to. Je příliš brzy, mohu se mýlit. Sáhnu po neverbální technice, v paměti Janin podstatně lepší výsledek v názorových než ve verbálních subtestech. Mají symbolicky znázornit rodinu z plastelíny, každý ve svém pojetí. Matka: "To jsem nevěděla, že obrázek může tolik ukázat!" Pracuji s obsahem výtvorů a s interakcí nad nimi.

Otec vymodeloval obrázek nejjednodušší: Tři rovnocenné kuličky odlišené jen barevně, spojené pevně do trojúhelníku, uvnitř kterého malá bílá kulička - Pavlík.
Matka má obrázek nejbohatší. Dvě sytě žluté hvězdy jsou děti, červený měsíc a modrý Saturn s prstencem rodiče. Všichni čtyři obkroužení drobnými bílými body, kruh není neprodyšný jako otcův trojúhelník. Vně kruhu mraky, blesky a kapky deště. Rozpoutá se dohadování, kdo je červený měsíc. Matka myslela na otce, Jana v něm uviděla sebe a svůj omyl komentuje: "Hledám u taťky ochranu!" Otec i já jsme viděli v červeném měsíci matku. Panují nejasnosti o tom, kde je vlastně v téhle rodině matka?
Jana udělala čtyři vlasaté hlavičky volně v ploše, žádné spojnice. Matku s Pavlíkem, otce s fotoaparátem a sebe s učebnicí, všichni hledí jedním směrem. Matka interpretuje: "Každý má své." Nabídnu, aby otočili figurky k sobě a Jana vyhoví. Matka vyčte otci, že se od narození Pavla Janě nevěnují. Otec nesouhlasí, věnují se jí a moc, a to je důvod, proč Jana nevyhledává kamarády.

Vyslovím, co několikrát zpozoruji: Jana snadno vyhovuje kdekomu. "Kde jsi ty? Co si myslíš? Co cítíš?", ptám se v konkrétních situacích. Zapůsobí to. Rodiče pustí Janu do popředí. Ta je zpočátku bezradná, nejistá, ke konci si dává záležet a hledá neobratně vlastní myšlenky, pocity, formulace. "Já se neopičím", upozorňuje.
Před koncem sezení mezi námi vládne vřelá atmosféra. Hlavně díky matce, otec zůstává zdrženlivý, vážný, odpovědný, schizoidní. Jana se snadno vyjadřuje a očima hledá oporu u otce.

Vážím Janu, má 54 kg, bojí se tloustnutí, přála by si mít 50 kg. (Minule říkala 47 - 48 kg.) Včera si šla do kuchyně pro bábovku, když se jí nechtělo učit. Matka jí bábovku znechutila a Jana něčím praštila. Oceňuji, že se Jana odreagovala. To uvede matku do zmatku: "Co bychom si počali, kdybych se i já začala odreagovávat?" Usměju se, nejdůležitější věci se říkají na konec. Matka při loučení připomíná, že se nedostali k Janiným ranním rozladám, před školou pláče a nechce do školy. Ukládám na cestu paradox: "Během tohoto měsíce musíš dostat ve škole dvě pětky, dvě čtyřky a čtyři trojky. Jedničky a dvojky mě nezajímají."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (1126)
Zobrazit starší komentáře

1101 rubysy60 rubysy60 | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 17:59 | Reagovat

My new gay porn spot  
http://gayarab.erolove.in/?profile.abram
  gay music gay forums gay marriage statistics gay christian gay hostel

1102 bettieie1 bettieie1 | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 3:07 | Reagovat

My unheard of trap contract:
http://sharlene.go.telrock.net

1103 chisp chisp | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 18:33 | Reagovat

Лучшая система онлайн-бронирования отелей России

1104 cialis generico online cialis generico online | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 19:29 | Reagovat

You definitely made the point!

1105 sildenafil sildenafil | E-mail | Web | 2. května 2018 v 2:08 | Reagovat

treatment for arthritis in fingers allergy bedding
http://generic-sildenafil.us.com/# generic viagra
treat hair fall cure for arthritis
<a href="http://generic-sildenafil.us.com/#">sildenafil</a>

1106 karlgd11 karlgd11 | E-mail | Web | 2. května 2018 v 18:18 | Reagovat

Check my recent engagement
http://onstrapon.purplesphere.in/?page.ashlynn
erotic conversation erotic chatbot erotic death erotic names erotic content

1107 JasonSus JasonSus | E-mail | Web | 7. května 2018 v 0:46 | Reagovat

где можно заменить стекло на картину Симферопольское шоссе http://www.zamenasteklavdveri.ru/sitemap.html как вытащить лопнувшее стекло из межкомнатной двери

1108 StephenIrobe StephenIrobe | E-mail | 7. května 2018 v 19:41 | Reagovat

Jarle Thorsen Truth, Jarle Thorsen Swietokrzyskie, Jarle Thorsen Singapore, Jarle Thorsen Unaico SiteTalk, Jarle Thorsen GLOBAL POWER PTE LTD

1109 emmage1 emmage1 | E-mail | Web | 8. května 2018 v 4:07 | Reagovat

My up to date website:
http://stacey.w.telrock.org

1110 BobbyDiz BobbyDiz | E-mail | 9. května 2018 v 0:55 | Reagovat

Jarle Thorsen Unaico Reviews, Jarle Thorsen Singapore, Jarle Thorsen SiteTalk Community Inc., Jarle Thorsen SiteTalk, Jarle Thorsen Kielce

1111 MildredTic MildredTic | E-mail | Web | 9. května 2018 v 23:04 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/nords><img>http://lastnewstoday.ru/pr/nords/images/1.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/nords>игры онлайн бесплатно взрослый секс
</a>

онлайн флеш игры для взрослых 18
найти игры для взрослых онлайн бесплатно
игры бесплатно онлайн для взрослых эротика
онлайн игры 2015 для взрослых ру
игра стратегия викинг для взрослых играть онлайн
игры для взрослых онлайн 18 секс
онлайн игры для взрослой компании
онлайн аниме игра для взрослых
игры взрослых девочек смотреть онлайн бесплатно
игры для двоих взрослых онлайн бесплатно
игра онлайн интересная для взрослых
взрослые игры для мальчиков онлайн бесплатно
игры для взрослых бесплатно русские медсестры онлайн
онлайн игра для взрослых ххх
бесплатные онлайн игры для взрослых видео
игры раскраски для взрослых онлайн
развивающие игры для взрослых ру онлайн бесплатно
онлайн игры для взрослых хентай
порно флеш игры для взрослых онлайн
взрослые игры flower 2017 смотреть онлайн
онлайн игры на пк для взрослых ру
кино взрослые игры смотреть онлайн
онлайн игры квесты взрослым играть бесплатно
игра для взрослых онлайн с регистрацией
ролевые игры для взрослых онлайн бесплатно

1112 bfxabigma bfxabigma | E-mail | Web | 10. května 2018 v 0:34 | Reagovat

small cash loans rockhampton <a href="https://creditrepairLabs.com/#">payday loans</a> salina kansas payday loans <a href=https://creditrepairLabs.com/#>all online payday loans</a>

1113 Jeffreyutino Jeffreyutino | E-mail | Web | 14. května 2018 v 3:12 | Reagovat

Все знают, что натуральные природные материалы имеют массу преимуществ, среди которых экологичность, невероятный дизайн, прочность и долговечность, подробнее читайте на сайте <a href=http://dumainfo.ru>dumainfo.ru</a>

1114 bakkaZot bakkaZot | E-mail | Web | 14. května 2018 v 14:03 | Reagovat

can watermelon act as viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra generic</a>
viagra kГЎros hatГЎsa
<a href="http://viagrabs.com">viagra without prescription</a>
what happens with viagra overdose

1115 HassanSoink HassanSoink | E-mail | Web | 14. května 2018 v 15:35 | Reagovat

Последние строительные новости здесь <a href=http://vipvozduh.ru/>vipvozduh.ru</a>

1116 Timothysef Timothysef | E-mail | Web | 16. května 2018 v 5:07 | Reagovat

Последние новости Томской области здесь <a href=http://tom3.ru/>tom3.ru</a>

1117 WilliamPydaY WilliamPydaY | E-mail | Web | 16. května 2018 v 5:33 | Reagovat

Отличный строительный портал здесь <a href=https://vystroim.com/>vystroim.com</a>

1118 JamesDem JamesDem | E-mail | Web | 17. května 2018 v 3:11 | Reagovat

Новости туризма тут <a href=http://zimnij-turizm.ru/>zimnij-turizm.ru</a>

1119 cecilry11 cecilry11 | E-mail | Web | 17. května 2018 v 18:20 | Reagovat

New lodgings after for concoct:
http://rosario.web.telrock.net

1120 concettart69 concettart69 | E-mail | Web | 17. května 2018 v 22:12 | Reagovat

Free pictures  
http://granny.xblog.in/?montana
  erotic lingerie erotic weight gain sex films erotic romance publishers erotic sci fi

1121 Richardridge Richardridge | E-mail | Web | 18. května 2018 v 10:53 | Reagovat

Последние мировые новости здесь <a href=http://www.planetoday.ru/>www.planetoday.ru</a>

1122 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | 18. května 2018 v 22:33 | Reagovat

arthritis diagnosis blood allergy test
http://canadian-drugstore.us.org/# online pharmacy
nickel allergy asthma alternative treatment
<a href="http://canadian-drugstore.us.com/#">online drugstore</a>

1123 Ursulalah Ursulalah | E-mail | Web | 21. května 2018 v 16:45 | Reagovat

Летняя рыбалка являет удобный случай пустить в дело всевозможные снасти, т.к. в связи с окончанием весеннего нереста большей части рыбок, лимиты на них скинуты. Летний период, красивая пора – это теперь время года для отдыха непосредственно под теплым солнышком на побережье реки или водоема, и, конечно же, рыбалка.

Подробнее:  
<a href=http://kakud.ru/sezonnaya-rybalka/gde-lovit-rybu-zimoj.html>палатка для зимней рыбалки</a>

1124 Geraldgeree Geraldgeree | E-mail | Web | 21. května 2018 v 21:19 | Reagovat

x http://viagraivo.com viagra generic
age limit for using viagra
<a href=http://viagraivo.com>generic viagra</a> viagra effects on the liver

1125 Charleshob Charleshob | E-mail | Web | Úterý v 4:47 | Reagovat

<a href=http://www.comitearbitrosalava.es/test/list.php?lang=127-Ormone-Della-Crescita-Naturale-Comprare-Hgh-Italia-Ormone-Della-Crescita-E-Tumori>Ormone Della Crescita Naturale</a>
Pick which in the 4 principal life insurance coverage sorts meets your needs. There is a whole life plan, a term existence insurance policy, adjustable widespread lifestyle, or universal daily life insurance policies to select from. Each has their particular possible pros and cons. Know what one is best suited for your preferences prior to going to make an order.
  <a href=http://www.tri.com.br/wp-content/uploads/database.php?vr=348-Clomid-Australia-Is-It-Legal,Oxandrolone-Uk,Testosterone-Isocaproate-Uses/>Clomid Australia Is It Legal</a>
One of many tips that you can apply to minimize heavy snoring is usually to put a soccer ball in the back of your t-shirt when you go to rest. This will likely force you to alter the placement of your body, so that you will tend not to rest lying on your back where you are prone to snore.
  <a href=http://www.consultelhotelaria.com.br/img/cache.php?marin=882>Oxandrolone Uk Pharma</a>
Don't forget to speak to other folks about what you are experiencing. Positioning these anxieties inside of will undoubtedly help make your scenario worse. Alternatively, get a friend or family member that you believe in and even, an authorized counselor to speak to. Just a couple of minutes weekly of good venting is capable of doing miracles for a way you deal with and really feel.
  <a href=http://www.um-interior.com/compiled/achieve.php?xu=648-Methandienone-Ukraina-Methandienone-China-Oxymetholone-Manufacturer/>Methandienone Ukraina</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama